INSTRUKTØRKURSUS I TRÆKLATRING

Dette kursus er for dig, som gerne vil kunne instruere og undervise andre i træklatring. Kurset kan afsluttes med valgfri eksamen jf. normer for Klatresamrådet. Kurset varer seks dage.

Kurset omfatter følgende punkter:

  1. Pensum fra begynderkurset gennemgås
  2. Normen for træklatreinstruktør
  3. Pædagogiske og sikkerhedsmæssige perspektiver
  4. Forskellige former rebklatring
  5. Soloklatring
  6. Nødprocedurer, redning og ulykkeshåndtering
  7. Forsikringsspørgsmål
  8. Udvidet træ- og biotopkendskab

Efter endt kursus er der mulighed for at tilmelde sig eksamen under Klatresamrådet.

Kursusafgift pr. deltager: 6.500,- kr. inklusiv kompendium.

Kurset afholdes i det omfang, der er tilmeldinger nok. Hvis du er interesseret i et kursus, kan du rette henvendelse til klatretræ.dk.