PÆDAGOGISKE KURSER

Klatretræ.dk tilbyder dagskurser for pædagogisk personale, som ønsker at blive inspireret til, hvordan udendørs lege og naturaktiviteter med reb kan inddrages i det pædagogiske arbejde.Dame binder dobbelt halstik

Kurset afholdes på to måder

Enten som en praktisk pædagogisk dag hos jer, hvor programmet på det pædagogiske kursus kan tilpasses den enkle daginstitution, SFO eller klub mm. Eller ved at den enkelte pædagog tilmelder sig som deltager på klatretræ.dk's interne kurser for pædagogisk personale på fastlagte datoer fra kl. 9.00 – 16.00. Se hvornår på www.klatretræ.dk under kursuskalender.

På klatretræ.dk's interne pædagogiske kurser, er der max deltager antal på 12 personer. Dette for at sikre at alle kommer til orde og at der er god tid til, at den enkelte har mulighed for at blive fortrolig med aktiviteterne.

Målet for kurset kan væreAfprøvning af rebbane

  • At der gennem oplæg, gruppearbejde og praktiske aktiviteter gives ideer og inspiration til: 
  • At kunne lave gode og billige forhindringsbaner, legeredskaber, gynger mm. med reb.
  • At prøve forskellige fange/tonselege og spil, hvor samarbejde, konkurrence, motorisk/sanselig udvikling gennem leg og læring bliver en naturlig del af aktiviteten. 
  • At øve forskellige udeaktiviteter og lege, hvor bevægelse er den røde tråd.   
  • At prøve træklatring via topsikring, hvor deltagerne skiftes til at klatre og bundsikre hinanden under vejledning af en træklatreinstruktør. Efterfulgt af debatoplæg til hvilke overvejelser man skal gøre sig når man vil bruge risikoaktiviteter som pædagogisk redskab.

Kendetegn ved kurset erTonseleg med reb

  • God tid til at blive fortrolig med aktiviteterne.
  • At I selv afprøver tingene og I får nogle brugbare aktiviteter med hjem.